Adalet Dergisi Tarihçesi

Günümüzde Adalet Bakanlığı tarafından yayımı devam eden Adalet Dergisi, ilk olarak 1873 yılında Cerîde-i Mehâkim adıyla haftalık olarak yayımlanmaya başlamıştır. Cerîde gazete, Mehâkim ise mahkemeler anlamındadır. Günümüz Türkçesi ile "Mahkemeler Gazetesi" olarak anlaşılabilir. Dergi daha sonra fasılalarla da olsa günümüze kadar yayımını sürdürmüştür. Dergi tarih sırasına göre Cerîde-i Mehâkim, Cerîde-i Mehâkim-i Adliye, Cerîde-i Adliye, Adliye Cerîdesi, Adliye Dergisi, Adalet Dergisi isimleriyle yayımlanmıştır.

 • 1873

  1.Dönem

  Dergi, Miladi takvime göre Mayıs 1873, Hicrî takvime göre Rebiülevvel 1290, Rumî takvime göre ise Nisan 1289 tarihinde yayımına başlamıştır. Derginin ilk yedi sayısı sekiz sayfa olarak yayımlanmıştır.1873 yılında 35, 1874 yılında 85, 1875 yılında ise 125 sayı neşredilmiştir. Taramalarımız sonucunda bulunabilen sayılarına bakıldığında, derginin 14 Kasım 1875 tarihine ait 125. sayıdan sonra kesintiye uğradığı sanılmaktadır. Dolayısıyla derginin, 1876-1877-1878 yıllarında yayımlanmadığı anlaşılmaktadır. 02 Temmuz 1879 tarihinden itibaren yeniden 1 sayı numarası verilerek ve yine haftalık olarak salı günleri çıkmaya başlamıştır.

  Dergiyi İncele
 • 1879

  2.Dönem

  Cerîde-i Mehâkim kısa bir aranın ardından 1879 yılında tekrar yayın hayatına başlamıştır. İlk sayısı Miladi takvime göre 2 Temmuz 1879, Hicri 12 Recep 1296, Rumi 20 Haziran 1295 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tarihten itibaren tekrar 1. sayıdan başlayarak sekiz sayfa halinde salı günleri çıkmaya başlamıştır. Dergi Hicri 30 Zilkade 1301 (m. 21 Eylül 1884) tarihli 266. sayısından itibaren tekrar on altı sayfaya çıkmıştır. Bu yeni numaralama ile Cerîde-i Mehâkim, Hicri 22 Cemâziyelâhir 1319 (m. 6 Ekim 1901) tarihine kadar 1154 sayı olarak yayımlanmıştır.

  Dergiyi İncele
 • 1901

  Dergi Cerîde-i Mehâkim-i Adliye adıyla yayın hayatına kesinti vermeden devam etmiştir. M. 13 Ekim 1901, H. 29 Cemâziyelâhir 1319 tarihinde yeni ismiyle yayınlanmış ve bu dönem 2 Ağustos 1908 / H. 4 Receb 1326'ya kadar devam etmiştir. Bu dönemde dergi çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki defa ve dört sayfa olarak çıkmaya başlamıştır. Cerîde-i Mehâkim-i Adliyye’nin bugün bulunabilen son sayısı, 2 Ağustos 1908 tarihli 698. sayısıdır. Bu tarihten sonra derginin adı Cerîde-i Adliyye olmuştur.

  Dergiyi İncele
 • 1909

  1.Dönem

  18 Aralık 1909 ile Şubat 1919 arasında yayımını sürdüren Cerîde-i Adliye dergisi on yıllık yayın hayatında önemli savaşlara da şahitlik etmiştir. Adliye Nezâreti tarafından haftalık olarak çıkarılan Cerîde-i Mehâkim-i Adliye, II. Meşrutiyet’in ilânından sonra yerini yine İstanbul’da on beş günde bir çıkmaya başlayan Cerîde-i Adliyye’ye bırakmıştır.Başlangıçta otuz iki sayfa olarak yayımlanan derginin ilk sayısı 18 Aralık 1909 tarihinde çıkmış, daha sonra sayfa adedi altmış dörde yükselmiştir.Derginin Adliye Nezâreti tarafından yayımlanan son nüshası, Mondros Mütarekesi’nin ardından çıkarılan 177, 178, 179. sayıların ortak nüshasıdır (Aralık 1918-Ocak-Şubat 1919).

  Dergiyi İncele
 • 1922

  2.Dönem

  Cerîde-i Adliyye Ankara’da Aralık 1922'de Adliye Vekâleti tarafından kırk sekiz sayfa ve aylık olarak tekrar neşredilmeye başlanmıştır. Üzerindeki “sayı: 1, sekizinci sene” ifadesinden önceki derginin bir devamı olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bir sonraki sayıdan itibaren “sekizinci sene” ifadesi terkedilerek “birinci sene” ibaresi konmuştur. Bu seride sayfalar birden başlayarak devam etmiştir. 76. sayıya kadar (Kasım 1928) Arap harfleriyle yayımlamıştır.

  Dergiyi İncele
 • 1928

  3.Dönem

  Arap harfleriyle yayımlanan dergi, 77. sayıdan, 1930 yılındaki 85. sayıya kadar Latin harfli Türkçe olarak Cerîde-i Adliyye adıyla yayımlanmıştır.

  Dergiyi İncele
 • 1929

  Derginin adı 1930’da (85. sayıdan itibaren) Adliye Cerîdesi olmuştur. Derginin Ankara’da çıkarıldığı dönemlerde sayılar önce müteselsil olarak devam etmiş ve bu durum 149. sayıya kadar (Aralık 1934) sürmüştür. Ocak 1935’ten itibaren dergi yeni bir şekille ve her yıl birinci sayıdan başlamak üzere çıkmaya başlamıştır.

  Dergiyi İncele
 • 1944

  Adliye Cerîdesi, 1944 - 1946 yılları arasında artık Adliye Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmiştir.

  Dergiyi İncele
 • 1946

  Nihai olarak Dergi 1946 yılından itibaren ADALET DERGİSİ olarak yayımını sürdürmüştür. Ancak Ocak 1959 - Haziran 1960 tarihleri arasında "ADLİYE DERGİSİ" adı ile yayımlanmıştır. 1975 yılına kadar aylık olarak çıkarılan Adalet Dergisi bu yıldan itibaren iki aylık olarak yayımlanmıştır. 1991 yılı başında "Kararlar Dergisi" ile birleştirilen derginin yayınına 31.08.1991 tarihinde ara verilmiştir. Adalet Dergisi, Ekim-1999 tarihi itibariyle yayın hayatına tekrar başlamıştır. Bu tarihten günümüze kadar kesintisiz olarak yayımını sürdürmektedir. Dergi'nin 2019 yılında 62 ve 63'üncü sayıları "Türk Hukuk Tarihi" özel sayısı olarak bir arada yayımlanmış ve sayıdan itibaren akademik hakemli bir kimlik kazanmıştır.

  Dergiyi İncele