Hakem Kurulu ( Son Sayı )Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Burak GEMALMAZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Bülent KENT

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cengiz GÜL

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Enver BOZKURT

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İsmail DEMİR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS

Ankara HBVÜ Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Pınar AKAN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

Ankara HBVÜ Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU

Ankara HBVÜ Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yücel ACER

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Cavit ABDULLAHZADE

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Hakan A. YAVUZ

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Doç. Dr. Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim ERMENEK

Ankara HBVÜ Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Murat TÜMAY

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Ş. Barış ÖZÇELİK

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fahri Erdem KAŞAK

Ankara HBVÜ Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fethullah BAYRAKTAR

ASBÜ Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇATLI

ASBÜ Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhterem DİLBİRLİĞİ

Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Yasin POYRAZ

AYBÜ Hukuk Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Kevser Begüm İSBİR

Polis Akademisi Güvenlik Birimleri Enstitüsü

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Sayim VURAL

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Sezercan BEKTAŞ

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Davut ÖZYURT

Avukat

Dr. Süleyman ÖZAR

Adalet Bakanlığı Mevzuat Gn. Md.lüğü Genel Müdür Yardımcısı