Hakem Kurulu ( Son Sayı )Prof. Dr. Mine AKKAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ömer ANAYURT

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ

TOBB ETU Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet DEMİR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr.Ayhan DÖNER

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Serdar GÜLENER

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Hakan KARAKEHYA

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hayri KESER

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Belkıs KONAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Refik KORKUSUZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa MÜJDECİ

Kırıkkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

TOBB ETU Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nevin ÜNAL ÖZKORKUT

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Esra YAKUT

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa YAYLA

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Sabahattin YÜREKLİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Taylan BARIN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Dursun Ali DEMİRBOĞA

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Koray DOĞAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Selman DURSUN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Canan ERDOĞAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Emir KAYA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Talat KAYA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Hayrettin KURT

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Doç. Dr. Seda ÖRSTEN ESİRGEN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ş. Barış Özçelik

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Salih POLATER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Yasin SÖYLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Cem Duran UZUN

Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Akın ÜNAL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Hakan A. YAVUZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Alper Çağrı YILMAZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Yılmaz YURTSEVEN

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said BİLAL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇATLI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan DEĞİRMENCİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DURHAN

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi A.O. HACIÖMEROĞLU

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İSLAMOĞLU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim KADIOĞLU

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Orbay ORTAÇ

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Y. ÖZKAN

TOBB ETU Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZYAKIŞIR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan SAVAŞCI TEMİZ

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sayim VURAL

Ankara Üniversitesi SBF

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAZICIOĞLU

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Adem YÖRÜK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Anıl Güven YÜKSEL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Betül KAYAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Dr. H. Hilal TİRİTOĞLU ERSOY

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

*Listeleme ünvan içerisinde soyadlara göre yapılmıştır.