Künye

SAHİBİ

(Adalet Bakanlığı Adına)

Yılmaz TUNÇ

(Adalet Bakanı)

Yayın Danışma Kurulu Başkanı

Akın GÜRLEK

(Bakan Yardımcısı)


Genel Yayın Yönetmeni

Murat EROL


Bilim Kurulu
Prof. Dr. Feridun YENİSEY (İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi)

Prof Dr. Cumhur ŞAHİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Âkif AYDIN (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Prof.Dr. Süha TANRIVER (Çankaya Üniversitesi)

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof.Dr. Kemal ŞENOCAK (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)Yayın Danışma Kurulu


İbrahim ŞAHİN (Eğitim Dairesi Başkanı)

Prof.Dr. M. Fatih UŞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof.Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof.Dr. Olgun DEĞİRMENCİ (TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr.Öğretim Üyesi Cem Duran UZUN (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Ahmet ÜSTÜNBAŞ (Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)

Cengiz ÖZEL (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)

Murat EROL (Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı)

Dr. Musa TANRISEVEN (Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi)


Detaylı Bilgi...

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Ahmet Kemal PEKACAR


Dijital Koordinasyon

Mahmut CESUR | İsmail SARIKAYA

Tasarım

Burcu OYAR | Merve TÜRKOĞLU

Web Tasarım

ibrahim KÖSE | Enes ŞERBET

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Yayın, Arşiv ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Yayın İşleri Bürosu

Hasan KELEŞ | Barış KÖKSAL | Özlem İNALKAÇ

Arşiv & Dağıtım

Veysel ÜNAL| Alper Uslu | Talip DEMİRCİ | Alper BAYSAL


Yazıların hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.
Yazılarda öne sürülen görüş ve tezler sadece yazarları için bağlayıcıdır. Dergide yayımlanan yazılar, kaynak belirtilmek suretiyle alıntılanabilir.

Yayın Türü: Altı Aylık, Ulusal, Süreli Yayın, Yayın Dili: Türkçe
Adalet Dergisi yılda iki defa yayımlanır.
Adalet Dergisi AD kısaltmasını kullanır.


T.C. ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı

Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13 - 14 - 15 - 16 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 219 75 92 - (0312) 219 54 85, Belge Geçer: (0312) 219 64 17
e-posta: adaletdergisi@adalet.gov.tr
web sitesi : www.adaletdergisi.adalet.gov.tr/