Bilim KuruluProf. Dr. Feridun YENİSEY

(İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi)


Prof Dr. Cumhur ŞAHİN

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)


Prof.Dr. Mehmet Âkif AYDIN

(İstanbul Medipol Üniversitesi)


Prof.Dr. Süha TANRIVER

(Çankaya Üniversitesi)


Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

(İstanbul Üniversitesi)


Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

(İstanbul Ticaret Üniversitesi)


Prof.Dr. Kemal ŞENOCAK

(Ankara Üniversitesi)


Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)