Dergi ile İlgili Çıkan Yayın, Yazı ve Araştırmalar

HER TÜRLÜ YOKSULLUK İÇİNDE TEKEMMÜLE DOĞRU BİR HATVE”: CERİDE-İ ADLİYE, MAKALE FİHRİSTİ VE YAZAR DİZİNİ (1909-1929)


Ercan Karaismailoğlu-Rıdvan Abdurrahman Demirtaş-İbrahim Enes Onat

TÜRK HUKUK TARİHİ ARAŞTIRMALARI


Adalet Bakanlığı tarafından bugün Adalet Dergisi adıyla çıkarılmakta olan derginin geçmişi, 1873 yılına kadar uzanmaktadır. Adalet Dergisi, daha önce sırasıyla Ceride-i Mehâkim, ...


Makaleyi Görüntüle...

Rehber-i Kavânîn Lâhikası : Cerîde-i Mehâkim Fihristi


Abdurrahman Hakkı

İstanbul : Mihrân Matba'ası, 1301(1883 veya 1884)


Cerîde-i Mehâkim’in 1154 sayılık ikinci döneminin ilk 435 sayısında yer alan yazıların fihristi Abdurrahman Hakkı tarafından Rehber-i Kavânîn Lâhikası adıyla yayımlanmıştır...


Makaleyi Görüntüle...

Osmanlı Mahkemelerinde Reform ve Cerîde-i Mehâkim'deki Üst Mahkeme Kararları


Sedat Bingöl

Tarih İncelemeleri Dergisi / Temmuz 2005, 15-38 Cilt xx Sayı : 1Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat ilan edilinceye kadar, Şer'i Mahkemeler esas birimlerdir. Bu mahkemeler Divan/ı Hümayun ve İkindi Divanı dışında, temyiz davalarına bakmazlar...


Makaleyi Görüntüle...

Adaletin Ölçüsü : Cerîde-i Adliye Kapaklarını Yorumlamak


Deniz Cem Önduygu

Cerîde-i Adliye'nin diğer kapaklarına baktığımızda da veri görselleştirme bağlamında çeşitli yöntemsel sorunlarla karşılaşıyoruz...


Makaleyi Görüntüle...

Cerîde-i Mehakim / İslam Ansiklopedisi


CERÎDE-i MEHÂKİM
جريدۂ محاكم
Osmanlı Devleti Adliye Nezâreti’nin Yayın Organı
Makaleyi Görüntüle...

Cerîde-i Adliye / İslam Ansiklopedisi


CERÎDE-i ADLİYYE
جريدۂ عدليّه
Osmanlı Devleti Adliye Nezâreti tarafından çıkarılan ve Cumhuriyet döneminde Adalet Bakanlığı’nca değişik adlarla yayımı sürdürülen dergi.
Makaleyi Görüntüle...