Adalet Dergisi 69. Sayısı Yayımlandı

Adalet Bakanlığının akademik hukuk dergisi Adalet Dergisinin 69. Sayısı yayımlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yılda iki sayı yayımlanan akademik Adalet Dergisinin 69. Sayısı yine dolu bir içerikle okuruyla buluştu. Tr Dizin, Jurix ve Asos indekslerinde taranan dergi, her sayısında hukukun farklı alanlarındaki makalelere yer veriyor.

Derginin bu sayısında Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU “Cumhurbaşkanının Dönem Sınırı” başlıklı yazısında son dönemde gündeme gelen bir tartışma konusunu ele alarak net bir sonuca varıyor. Fendoğlu’na göre, 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylaması sonucunda 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı kanunla, 2709 sayılı Anayasa’da yapılan anayasa değişikliği yürürlüğe girmiştir. 6761 sayılı kanunun 18 inci maddesine göre, 101 inci maddenin yürürlüğe giriş tarihi, “yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarih” olarak kabul edilmiştir. 2017 anayasa değişikliği ile Anayasanın 101 inci maddesi tamamen değişmiş ve bu madde 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan tartışmalarda Anayasanın 101 inci maddesinin yorumlanmasında Anayasa değişikliğinin anlamı ve zaman bakımından uygulanması sorunu olduğunu belirten Fendoğlu’na göre Anayasa’nın hükmüne göre net olarak “12 nci Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olabilir.” ve bunda herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.

Dergide ayrıca Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ “The Concept of Hash Value and the Collision of Hash Value as the Way to Provide Unassailability of Digital Evidence” (Sayısal Delilin Değiştirilemezliğinin Sağlanmasının Yolu Olarak Özet Değer Kavramı Ve Özet Değer Çakışması), Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ-Araştırma Görevlisi Numan DOĞAN “Özel Güvenlik Görevlisi Olunabilmesinin Şartları Ve Bu Kişilerin Ceza Muhakemesi Bakımından Yetki ve Sorumlulukları”, Dr. Metin KIRATLI - Dr. Mustafa ÇAKICI “Osmanlı Devleti İle İslam Dünyasında Kıymetli Evrak Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Etkileri”, Dr. Öğretim Üyesi Murat ERDOĞAN “Osmanlı Toplumsal Tabakalaşma Sistemi Ve Bu Sistemin Ondokuzuncu Yüzyıl Anayasal Gelişmelerine Etkisi”, Dr. Öğretim Üyesi Melikşah AYDIN “Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuk Sisteminde Hapishane Koşulları Açısından Mahkûm Hakları (1839-1920)”, Dr. Öğretim Üyesi Salih KORKMAZ “Uygur Hukuk Vesikaları Üzerine Türkçe Literatürün Hukuki Tahlili”, Onur Utku SEVİM “Uzay Kaynaklarının Kullanımına İlişkin BM Perspektifi” başlıklı makaleyi kaleme aldılar. Dergide hukukun farklı alanlarında belli meseleleri ele alan başka makaleler de bulunmaktadır.

1873 yılından günümüze farklı isimlerle yayımlanan Adalet Dergisi önümüzdeki yıl 150. yaşına adım atacak. Derginin son sayısı ve özellikle eski arşivine buradan ulaşılabilir.

Adalet Dergisi 69. Sayısı Tam MetinAdalet Dergisi 69. Sayısı İçindekiler


Adalet Dergisi 69