Adalet Dergisi 67'nci Sayı Duyurusu

Bakanlığımızca yayımlanan Adalet Dergisinin 67. sayısı (2021/2) hazırlıklarına başlanmıştır.
Dergimizin yeni sayısında özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin makaleler yayımlanacaktır.
Dergimize yazı göndermek isteyenlerin aşağıda belirtilen ve ilan edilen hususlara dikkat etmeleri, yazıların hakem değerlendirmesine uygun şekilde ve ilan edilen atıf kuralları çerçevesinde hazırlanması önem taşımaktadır.
Yayımlanması istenilen makalelerle ilgili olarak;
- Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususlarının yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
- Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir sureti örneğine uygun dilekçe ekinde aşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.
- Yazıların en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.
- Yazıların ekteki yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile etik kurallarına uygun hazırlanması gereklidir.
- Yayımlanan yazılar için yazarlara ve hakemlere telif ücreti ödenmektedir.
Duyurulur.


Detaylı bilgi için : Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)
web sitesi : www.adaletdergisi.adalet.gov.tr
Elektronik posta adresi : dergiadalet@gmai.com
Telefon No : (0 312) 204 1129/204 13 07
Adres : Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı,
Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36
Yenimahalle / ANKARA 06330