Adalet Dergisi 66. Sayı Duyurusu

Bakanlığımızca yayımlanan Adalet Dergisinin 66. sayısı (2021/1) hazırlıklarına başlanmıştır.
Dergimizin bu sayısında özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin makaleler yayımlanacaktır. Ayrıca bu sayımızda "Hukuk ve Yapay Zeka" konulu bir dosya hazırlanacaktır.
Dergimize yazı göndermek isteyenlerin aşağıda belirtilen ve ilan edilen hususlara dikkat etmeleri, yazıların hakem değerlendirmesine uygun şekilde ve ilan edilen atıf kuralları çerçevesinde hazırlanması önem taşımaktadır.
Yayımlanması istenilen makalelerle ilgili olarak;
- Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususlarının yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
- Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir sureti örneğine uygun dilekçeekindeaşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.
- Yazıların en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.
- Yazıların ekteki yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile etik kurallara uygun hazırlanması gereklidir.
- Yayımlanan yazılar için yazarlara telif ücreti ödenmektedir.
Duyurulur.


Detaylı bilgi için : Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)
web sitesi : www.edb.adalet.gov.tr
Elektronik posta adresi : adaletdergisi@adalet.gov.tr Telefon No : (0 312) 204 1129/204 13 07
Adres : Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36
Yenimahalle / ANKARA 06330