ADALET DERGİSİNİN 73. SAYI DUYURUSU

Bakanlığımızca yayımlanan Adalet Dergisinin 73. sayısı (2024/2) hazırlıklarına başlanmıştır. Dergimizin yeni sayısında özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin makaleler yayımlanacaktır.

Dergimize yazı göndermek isteyenlerin aşağıda belirtilen ve ilan edilen hususlara dikkat etmeleri, yazıların hakem değerlendirmesine uygun şekilde ve ilan edilen atıf kuralları çerçevesinde hazırlanması önem taşımaktadır.

Yayımlanması istenilen makalelerle ilgili olarak;

- Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususlarının yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

- Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp dilekçe ekinde aşağıda yazılı e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.

- Yazıların en geç 16 Ağustos 2024 tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.

- Yazıların ekteki yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile etik kurallarına uygun hazırlanması gereklidir.

- Dergimiz TRDizin, Jurix, ASOS indekslerinde taranmaktadır.

- Makalelerde intihal incelemesi yapılmaktadır.

- Yayımlanan yazılar için yazarlara ve hakemlere telif ücreti ödenmektedir.

Duyurulur.


Detaylı bilgi için : Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)

Web sitesi : adaletdergisi.adalet.gov.tr

E-posta adresi : dergiadalet@gmail.com

Telefon No : (0 312) 204 13 75/204 13 07

Adres : Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA 06330

EKLER :

1. Yayın İlkeleri

2. Yazım ve Atıf Kuralları

3. Etik Kuralları

4. Dilekçe Örneği (Word)

5. Dilekçe Örneği (Pdf)