ADALET DERGİSİNİN 71. SAYISI (2023/2)
“CUMHURİYET’İN 100. YILI”

- DUYURU -

Cumhuriyetimizin 100. yılında hüzünlü bir gurur içerisindeyiz. Ülkemiz, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Gurur yılımızın hüzne ve acıya dönüştüğü bu büyük felaket neticesinde vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Adalet Dergisi, Cumhuriyetin kurulma süreçlerine de tanıklık etmiş bir dergidir. Osmanlı modernleşmesinin hız kazandığı yıllarda (1873) yayın hayatına başlayan dergimiz, savaş yıllarında da yayımını sürdürmüştür. 1919 yılında İstanbul’daki yayımına ara verdikten sonra, 1922 yılında Ankara’da kaldığı yerden devam etmiştir.

Dergimiz, Ceride-i Mehâkim, Ceride-i Mehâkim-i Adliye, Ceride-i Adliye, Adliye Ceridesi, Adliye Dergisi ve son olarak da 1945’ten günümüz kadar Adalet Dergisi olarak, Cumhuriyete giden süreçlere, Cumhuriyetin kurulmasına, modern Türkiye’nin imarına, hukukumuzun tüm değişim evrelerine şahitlik etmiştir. Dergimizin arşivi incelendiğinde modern Türk hukukunun serencamı da görülecektir.

Bu vesileyle Adalet Dergisi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir sayının hazırlıklarına başlamış bulunuyoruz.

Türk hukukunun felsefî temelleri, Osmanlı’dan Cumhuriyete hukukumuzun değişim ve gelişimi, Cumhuriyet döneminde hukukumuzun tüm süreçlerini kapsayacak bir özel sayı hedeflemekteyiz. (Bkz. Ek1)

Yayımlanması istenilen makalelerle ilgili olarak;

- Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususları yazılı olarak beyan edilmelidir.

- Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir sureti başvuru dilekçesiyle birlikte aşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da e-posta adresimize gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.

- Makaleler için son gönderim tarihi 25 Eylül 2023’tür.

- Yazıların ekteki yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile etik kurallarına uygun hazırlanması gerekmektedir.

- Dergimiz TRDizin, Jurix, ASOS indekslerinde taranmaktadır.

- Makalelerde intihal incelemesi yapılmaktadır.

- Yayımlanan yazılar için yazarlara ve incelemeler için hakemlere telif ücreti ödenmektedir.

Duyurulur.


Detaylı bilgi için : Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)

Web sitesi : adaletdergisi.adalet.gov.tr

E-posta adresi : dergiadalet@gmail.com

Telefon No : (0 312) 204 11 29/204 13 07

Adres : Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA 06330

EKLER :

1. Konular

2. Yayın İlkeleri

3. Yazım ve Atıf Kuralları

4. Etik Kuralları

5. Dilekçe Örneği (Word)

6. Dilekçe Örneği (Pdf)