K Ü N Y E

 

ADALET DERGİSİ
Journal of Justice

 

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmaktadır.

 

SAHİBİ
Adalet Bakanlığı Adına
Abdulhamit GÜL
(Adalet Bakanı)


Yayın Danışma Kurulu Başkanı
Cengiz ÖNER
(Bakan Yardımcısı)


Genel Yayın Yönetmeni
Murat EROL


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Kemal PEKACAR

 

 

Bilim Kurulu
Prof Dr. Cumhur ŞAHİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Prof. Dr. Feridun YENİSEY
(İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi), Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ (İstanbul Üniversitesi), Prof.Dr.
Kemal Şenocak (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN (İstanbul
Medipol Üniversitesi), Prof.Dr. Süha TANRIVER (Çankaya Üniversitesi)


Yayın Danışma Kurulu
İbrahim ŞAHİN (Eğitim Dairesi Başkanı), Avni Kağan KAYTANCI (Strateji Geliştirme
Başkanlığı Daire Başkanı), Cengiz ÖZEL (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı),
Selahattin DOĞAN (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Berat
DUMAN (Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi)


Prof.Dr. M. Fatih UŞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof.Dr.
Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Doç.Dr. Olgun DEĞİRMENCİ
(TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Doç. Dr. Ahmet KILINÇ (Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Dr.Öğretim Üyesi Cem Duran UZUN (Çankaya
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

 

  Yayın Koordinatörü                                                    Dijital Koordinatör
Ahmet Kemal PEKACAR                                                 Abdulkadir CANLI

 

Tasarım: Burcu OYAR/Kaan KORKMAZ

 

Web Tasarım: İbrahim KÖSE

 

Yazıların hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılarda öne sürülen görüş ve tezler sadece
yazarları için bağlayıcıdır. Dergide yayımlanan yazılar, kaynak belirtilmek suretiyle
alıntılanabilir.
 

Yayın Türü: Altı Aylık, Ulusal, Süreli Yayın, Yayın Dili: Türkçe

 

Adalet Dergisi yılda iki defa yayımlanır.

 

Adalet Dergisi AD kısaltmasını kullanır.

 

 

ADALET BAKANLIĞI

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13 - 14 - 15 - 16 Yenimahalle / ANKARA
 

Tel: (0312) 219 75 92 - (0312) 219 54 85, Belge Geçer: (0312) 219 64 17


e-posta: adaletdergisi@adalet.gov.tr

www.adaletdergisi.adalet.gov.tr/